Семинар на тема: „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8 expert“ в град София

На 3 декември /вторник/ от 9,00 до 17,00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ №51, етаж 2 ще се проведе семинар на тема „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8 expert“.

Изследване на напрегнатото състояние на предварително напрегната греда посредством TOWER

Деформираното състояние на напрегнатите елементи е важно при експлоатационните гранични състояния. При повечето напрегнати елементи се получава обратна деформация нагоре, която се […]