Изтегли

Материали относно Tower:
Инсталационни файлове
Tower 8- ръководство на потребителя- разлики с Tower 7
Tower 7- ръководство на потребителя
Tower 7- ръководство на потребителя- разлики с Tower 6
Tower 6- ръководство на потребителя
Методика за моделиране на безгредова плоча
Методика за моделиране на стенна конструкция
Методика за моделиране на смесена конструкция
Методика за моделиране на рамкова конструкция
Модел на конструкция в Tower8 (може да се да се отвори с демо версия на програмата)
Материали относно ArmCAD:
Инсталационни файлове за ArmCAD
Ръководство- ArmCAD 2005
Ръководство- ArmCAD 6 – разлики с ArmCAD 2005
Армировъчен план, изчертан посредством ArmCAD
Спецификация на армировката, генерирана чрез ArmCAD
Материали относно Metal Studio:
Инсталационни файлове за Metal Studio
Ръководство- Metal Studio
Примерен чертеж- КМД на стоманена ферма
Примерен чертеж- КМД на пълностенна съставна стоманена греда
Триизмерна „сглобка“ на метална конструкция, моделирана чрез Metal Studio