TOWER 8

Вече повече от 20 години на пазара присъства TOWER – мощен и надежден софтуер, с добра поддръжка, който помага на хиляди инженери от различни държави да се справят с проблемите на съвременното строително инженерство.

Интуитивният интерфейс на програмата предразполага към изключителна гъвкавост по време на проектантския процес. Моделите се построяват много бързо и лесно в сравнение с конкурентни продукти. Възможността за вмъкване в програмата на файлове с разширение *.ifc свързва TOWER с най-популярните BIM софтуери. Благодарение на 64-битовата архитектура сложните математически задачи се решават достатъчно бързо.

Основни възможности

 • Анализ на статични влияния по Теория от първи и втори ред
 • Изчисляване на конструкцията на устойчивост (определяне на критични сили и изкълчвателни дължини)
 • Изчисляване на собствените стойности на периодите на трептене на конструкцията
 • Генериране на сеизмично натоварване в съответствие с много стандарти (EC8, БДС, НПССЗР 2007, SNIP, JUS…)
 • Автоматично генериране на мрежата от крайни елементи
 • Автоматично генериране на масите във всички възли от модела
 • Анализ на влиянията в различни етапи от изграждането на конструкцията (сглобяеми конструкции, комбинирани конструкции и др.)
 • Моделиране на сглобяеми подови конструкции, чрез ортотропни плочи
 • Греди и колони с променливо напречно сечение (сводови греди, греди с вути, призматични колони и др.)
 • Моделиране на корави връзки във възлите на гредите (диаграми в светлите отвори)
 • Ексцентрично разполагане на гредите и колоните (действително моделиране на гредите в плочите, колони с рязка промяна в напречното сечение и др.)
 • анализ на влиянията в предварително напрегнати конструктивни елементи (произволна геометрия на кабелите и изчисляване на загубите на силата на предварително напрягане)
 • Фундаменти на еластична основа
 • Задаване на напълно произволен характер и посока на действие на товарите
 • Анализ на влиянията от подвижен товар (дефиниране на напълно произволна схема и траектория на подвижния товар)
 • Автоматично генериране на товара на ротационно симетрични части от модела от различни естествени явления: собствено тегло, сняг, налягане, вода, земя, вятър)
 • Изчисление на температурни влияния и преместване на опорите
 • Автоматизирано оразмеряване на стоманобетонови, стоманени и дървени конструкции (EUROCODE, БДС, JUS, SNIP, DIN и др.)
 • Лесно създаване на висококачествена документация със схеми, текстови справки и графични блокове.

Автоматизация на някои от най-трудоемките процедури разписани в БДС EN-1992, 1993 и 1998

 • Проверка за регулярност на сградата в план
 • Проверка на междуетажните премествания
 • Проверка за необходимост от отчитане на ефектите от втори ред
 • Капацитивно завишаване на срязващите сили в стоманобетонни стени
 • Опънно отместване на диаграмата на огъващия момент в стени
 • Капацитивно оразмеряване на стоманобетонни противоземетръсни рамки
 • Оразмеряване на стоманобетонни плочи и греди
 • Опънно отместване на моментовата диаграма на стоманобетонни греди
 • Проверки за пукнатини и провисване на стоманобетонни елементи
 • Оразмеряване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи
 • Оразмеряване на стоманени и дървени сечения
 • И още много други…

Графичен интерфейс

 • Дефиниране на произволни равнини за чертане
 • Едновременно използване на равнинно и пространствено чертане
 • Точно избиране на точките от чертежа (динамичен osnap с комбинирани критерии)
 • Динамичен zoom и pan. Динамична ротация на изометричното представяне на модела (3D orbit)
 • Работа с елементите от чертежа (копиране, огледален образ, изтриване, ротация, пълен брой стъпки undo/redo)
 • Автоматично генериране на вертикални елементи на конструкцията
 • Автоматично генериране на ротационно симетрични тела (сфера, конус, свод, спирала)
 • Работа с блокове от чертежа (запис и влизане в произволно избрани части на модела)
 • Групиране на произволно избрани части от модела в цялости и скриване на видимостта на други части на модела (видими само колони, стени, типови подови конструкции, главни греди и др.)
 • 3D Визуализация на модела (рендиране, движение в сградата с камера)
 • Вмъкване в програмата на файлове с разширение *.ifc.

Обработка на резултатите от изчислението

 • Бързо намиране на екстремните стойности на влиянията в целия модел или само в определена група елементи (екстремни стойности на нормалната сила само в колони, максимални огъващи моменти в плочи, максимално преместване само в стените и др.)
 • Представяне на резултати, както в целия пространствен модел, така и в определени негови части (в избрана рамка, стена, подова конструкция, фундаменти, произволно избран изглед и др.)
 • Представяне на резултати в повърхнинни елементи чрез изолинии и диаграми в произволно зададена пресечна линия
 • Представяне на влияния в линейни елементи чрез диаграми или цветови нюанси
 • Представяне на опорни реакции с посока и интензитет
 • Диаграми на напреженията в комбинирани напречни сечения в определени етапи на строежа
 • Влияния в отделни части от комбинирано напречно сечение
 • Едновременно представяне на влиянията във всички колони и стени в един етаж, преразпределяне на осовите сили от вертикални товари в колоните и стените на дадено ниво и др.
 • Представяне и анимация на формите на трептене и деформирания модел
 • Напълно автоматизирано оразмеряване на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции (БДС, EUROCODЕ, SNIP, DIN, JUS и др.)
 • Избиране на армировката в стоманобетонни конструкции и автоматично създаване на детайлите и експортиране в нашата програма „ArmCAD 2005“.

Версии на Tower 3D

 • Tower 3D – Lite (Равнинни 2D модели – без ограничение на броя на възлите; Пространствени 3D модели – броя на възлите е ограничен до 500 възела).
  Не може да се добави модул Динамика.
 • Tower 3D – Professional (32-bit) – без програмно ограничение на броя на възлите. Работи както на 32, така и на 64 битови операционни системи. ( Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 )

Необходима е 32 битова операционна система:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Необходим хардуер:
Минимален: 32-bit процесор, 1 GB RAM.
Препоръчителен: многоядрен 32-bit процесор, 2 GB RAM

 • Tower 3D – Expert (64-bit) Версията е предназначена за решаване на особено големи модели с много голям брой възли. Налични са проверките за междуетажни премествания, ефекти от втори ред при сеизмично въздействие и капацитивно оразмеряване за рамкови конструкции. 

Необходима е 64 битова операционна система:
Windows Vista x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64

Необходим хардуер:
Минимален: 64-bit процесор, 4 GB RAM.
Препоръчителен: многоядрен 64-bit процесор (4 ядра), 8 GB RAM

Цени на TOWER 8 нови клиенти

Мрежовата инсталация е подходяща, ако програмните продукти се ползват от няколко работни места.

Цена: EUR


При покупка на два програмни продукта получавате 5% отстъпка! При покупка на три програмни продукта получавате 10% отстъпка!

САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.

 

Ценa за ъпгрейд от Tower 7 към Tower 8

 При ъпгрейда потребителят получава версията на програмата (Professional или Expert), която е притежавал до момента.
 

Цена: EUR

Цена: EUR

САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.

 

Ценa за ъпгрейд от Tower 5 и 6 към Tower 8

 При ъпгрейда потребителят получава версията на програмата (Professional или Expert), която е притежавал до момента.

Цена: EUR

Цена: EUR

САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.

 

Ценa за ъпгрейд от Tower 4 към Tower 8 Professional

Цена: EUR

Цена: EUR

САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.

Галерия

Последни новини

Изтегли:

При въпроси относно TOWER

инж. Веселин Първанов
тел.: 0888 553 123
или чрез формата ни за контакти

Често задавани въпроси

С цел създаване на база данни от често задавани въпроси, може да зададете въпроса си и тук