Tower

Изследване на напрегнатото състояние на предварително напрегната греда посредством TOWER

Posted on

Деформираното състояние на напрегнатите елементи е важно при експлоатационните гранични състояния. При повечето напрегнати елементи се получава обратна деформация нагоре, която се променя в зависимост от реализирания експлоатационен товар. Разгледаният случай е нетипичен –  мостова конструкция с GT 95 греди на приземен етаж на сграда. Конструкцията е двуетапна, традиционна, като на втори етап гредите се […]