Триизмерен модел

Tower 8

Статико- динамичен анализ на конструкции

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Metal Studio

Mоделиране на метални конструкции

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ArmCAD

Автоматизирано изчертаване на армировъчни планове

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Програмни продукти за строителни инженери, от строителни инженери

Tower_icon

Tower 8

TOWER 8 е графична програма за пълен анализ на влиянията в равнинни и пространствени конструкции. Чрез мощни инструменти се автоматизира строително-конструктивното проектиране. Интерфейсът е интуитивен, което позволява бързо овладяване на продукта и дава възможност на инженерите да увеличат скоростта и качеството на работата си... научи повече

ArmCAD_icon

ArmCAD

ARMCAD e програма работеща в чертожната среда на AutоCAD или на BricsCAD и автоматизира процеса на изготвяне на висококачествени армировъчни чертежи, спестявайки на потребителя процесите, при които лесно се допускат технически грешки: специфициране, позициониране, надписване, котиране и др. Програмата дава възможност за създаване на напълно произволни като конфигурация и вид армировъчни планове, както и за редактиране на вече изготвени чертежи... научи повече

MStudioExe

Metal Studio

Metal Studio е програма от най-висок клас за създаване на висококачествени професионални чертежи на метални конструкции, която работи под платформата на AutoCAD. Програмата Metal Studio Ви позволява да създадете и прилежаща проектна документация, отговаряща и на най-високите съвременните изисквания, включваща обща и детайлна спецификация и справки... научи повече

Клиентите за нас

Всички проекти на проектантското бюро са разработени чрез продуктите Tower, ArmCAD и Metal Studio. Само така можем да постигнем качество, сигурност и бързина при проектирането.