Програма за изчертаване на метални конструкции

Metal Studio е програма от най-висок клас за създаване на висококачествени професионални чертежи на метални конструкции, която работи под платформата на AutoCAD. Програмата Metal Studio Ви позволява да създадете и проектна документация, отговаряща  на най-високите съвременни изисквания, включваща обща и детайлна спецификация и справки. Голямата лекота и скорост при  работа, заедно с изключителната функционалност и гъвкавост, са успешно съчетани в програмата Metal Studio. Високата степен на интеграция с програмата AutoCAD дава възможност на сложни обекти, създадени с Metal Studio, да имат поведение на стандартни AutoCAD обекти.

Функционалност

С Metal Studio може да създадете сложни и висококачествени чертежи на метални конструкции. Най-важните функции на програмата включват:

 • моделиране на профили с голям брой различни напречни сечения – валцувани, съставени, студено огънати; базите данни с напречни сечения могат да се обновяват и променят допълнително
 • моделиране на метални планки и плочи с произволна геометрия
 • автоматично позициониране и брояч на елементите
 • маркиране и котиране на елементите с възможност за избор от голям брой стилове на котиране
 • оформяне на елементите посредством редица методи – чрез дефиниране на отвори, зарязвания, прорези, отвори за болтове
 • автоматично определяне на видими и невидими ръбове
 • моделиране на болтови съединения – успоредно и радиално разположени болтове, избрани от голямата програмна библиотека, с различни символи за изобразяването и котирането им, като библиотеката може лесно и по всяко време да се допълва и променя
 • моделиране на заваръчни шевове, маркирането им и котиране съобразно стандартите, като е възможно и добавянето на напълно произволен стил на котиране
 • изваждане на напречно сечение от един или множество елементи едновременно; изваждане на надлъжни изгледи заедно с напречните сечения на елементите, както и изваждане на надлъжни сечения с опция за задаване на дълбочина на изгледа
 • изваждане на детайли
 • автоматично създаване на работни чертежи, котирани детайлно
 • автоматично създаване на проектна документация, включваща обща и детайлна спецификация и справки за материалите, тегло, дължина на елементите, както и площта за нанасяне на бои и лакове (за марки, за цял чертеж или за няколко чертежа едновременно)
 • 3D визуализация
 • импорт на геометрия от програма Tower
 • автоматично конструиране на голям брой стандартни и нестандартни елементи – детайли на съединението, закоравени плочи, челни плочи … (опция)
 • оразмеряване и проверки на съединенията (опция).

Концепцията

Класическият подход, който изисква създаването на цялостен и детайлен 3D модел преди получаването на крайните резултати (2D чертежи, генерирани в известна степен автоматично), беше заменен с една по-практична, по-ефективна и по-гъвкава система.
Metal Studio поднася иновативна концепция за едновременно 3D моделиране и 2D детайлиране, което прави работата по-бърза, по-лесна и по-ефективна, с възможност за персонализиране на крайния продукт – 2D чертежа, при което запазва високата степен на автоматизация.

Практическия аспект на концепцията е в голямо улеснение при създаването на модел посредством 2D чертеж (равнинен модел). Чрез невероятно лесната за разбиране система за пространствено подравняване може да получите бързо и лесно желания модел. Моделирането се извършва по марки и не е зависимо от целия пространствен модел.
Ефикасността на концепцията проличава при повишената скорост на работа – всичко, което се изчертава, представлява крайния продукт – 2D чертеж. Резултати от работата са достъпни по всяко едно време, видими и готови за принтиране. В 2D изглед няма разлика между чертеж на модел и чертеж на детайл. Затова е възможно по всяко едно време да превключите в 3D режим и да добиете реалистична обемна представа за конструкцията.
Гъвкавостта на тази концепция е във факта, че бъдеща промяна на модела мигновено обновява всички 2D чертежи. Освен това, промяната на модела влияе и на всички котировки и маркери на генерираните 2D чертежи.

Възможността за използване на различни стилове на котиране прави програмата по-достъпна и гъвкава, за да се доближи максимално до стила на работа на потребителя.

Позната лекота на работа

Нашата отдаденост да правим програми като Tower и ArmCAD, които са лесни за усвояване, бързи за научаване и въпреки всичко изключително функционални и с обширни възможности, обуславяше създаването на програмата Metal Studio. Доказателствата за тази ни отдаденост са именно програмите Tower и ArmCAD. Постоянната ни връзка с клиентите и потребителите ни даде информация за техните нужди и специални изисквания, а в създаването на програмата участваха експерти с богат опит.

Цени на Metal Studio за нови клиенти

Мрежовата инсталация е подходяща, ако програмните продукти се ползват от няколко работни места.

Цена: EUR


САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.