Семинар на тема: „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“ в град Стара Загора

Aрмировка в плочи. Tower 8

На 25.09.2019г. /сряда/ от 09:30ч. в гр. Стара Загора ще се проведе целодневен семинар на тема:
Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение
с лектор: инж. Веселин Първанов
Начален час на регистрация: 09:30ч.
Семинарът е еднодневен и ще се проведе в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“.

Можете да получите повече информация и да заявите участие на: е-mail: kiipstz@gmail.com

Предварително записване до изчерпване на местата на телефони: 042 623 912,

GSM 0893 363 093 или на e-mail: kiipstz@gmail.com до 20.09.2019г.

ПРОГРАМА
Първи пример – монолитна конструкция. Сеизмичните усилия се поемат от рамки и шайби. (разглежда се детайлно в първите три модула)

1. Създаване на изчислителен модел – допустими уедрявания и опростявания на конструкцията. Основни правила и препоръки при моделирането на строителни конструкции.

2. Автоматизиран избор на коефициента на поведение (реагиране).

3. Автоматизирана проверка за регулярност в план – дали конструкцията притежава минималната усуквателна коравина. (еox ≤ 0,30 rx и rx ≥ ls , еoy ≤ 0,30 ry и ry ≥ ls ) Изисква се съгласно НПССЗР/2012 и Еврокод 8.

4. Отчитане на случайният ексцентрицитет при сеизмично решение. Изисква се съгласно Еврокод 8.

5. Комбинации на усилията от сеизмичното решение – CQC (SRSS) по форми, SRSS – по направление. SRSS MAX – комбинация. Динамично товари!

6. Модален анализ – допълнителни опции. 3D модели на сеизмичното въздействие.

7. Особености при моделиране на конструкцията за поемане на сеизмично натоварване. Редуциране на огъвателната коравина на етажната плоча (греда) при сеизмично решение.

8. Провисване – еластични деформации – оценка на очакваните реални провисвания.

9. Нормативи за оразмеряване на стоманобетонни конструкции в Tower. Оразмеряване на плоча, греда и колона. Интеракционни диаграми нов интерфейс. Нов, много по-интуитивен интерфейс за избиране на армировка в греди.

10. Изчисляване на провисване с отчитане на вложената армировка в плочата и гредата (реално очаквано провисване). Изчисляване за пукнатини.

11. Оразмеряване на продънване на етажна и фундаментна при колона, и под ръб на шайба!

12. Сеизмично решение. Спектри на реагиране. Статично еквивалентно натоварване по EC8.

13. Оразмерителни комбинации.

14. Автоматизиран контрол на преместването от земетръс и проверка на P-Δ.

15. Оразмеряване на рамковата конструкция. Резултати, получени на база на статическите усилия. Автоматизирана капацитивна процедура в Tower 8 expert.

16. Капацитивно оразмеряване на шайби съгласно EC8 с инструментите на TOWER.

17. Оразмеряване на свързани шайби в ядро. Използване на новите функции.

18. Автоматично обновяване на записката след промяна в модела.

19. Запазване във отделен файл на резултатите от извършените оразмерявания и бързо достигане до тях.

20. Експорт и изчертаване на армировки в Armcad

Втори пример: Стоманена конструкция. (разглежда се в четвъртия модул)

1. Моделиране на стоманена конструкция. Особености при моделиране.

2. Определяне на критичен еластичен момент, с Tower. Значение на коефициентите C1, C2, C3 при решаване на устойчивост.

3. Подходящо разделяне на елементите.

4. Експорт към графична програма Metal Studio.

Дискусия по въпроси поставени от курсистите.
Участниците получават:

– Лекционния материал от семинара -125 стр. в pdf формат, систематизирана информация по темите.

– Разгледаните модели.

– Моделите са записани и във формата на демо версията на програмата, така че да могат да бъдат разглеждани, с резултатите от колеги които нямат Tower 8.

Организация на времето:
Модул Интервал Времетраене
Регистрация 9:30-10:00  30 мин
Първи модул 10:00-11:30  90 мин
Почивка 11:30-11:45  15 мин
Втори модул  11:45-13:15  90 мин
Обедна почивка 13:15-14:15  60 мин
Трети модул 14:15-15:45  90 мин
Почивка  15:45-16:00  15 мин
Четвърти модул и дискусия по поставените от

участниците въпроси

16:00-17:30  90 мин

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *