Нови функции и подобрения в Tower 8.1

Tower 8.1 вече е наличен на сайта на производителите на програмата – Radimpex.rs. Може да се инсталира от всеки потребител с лиценз за Tower 8. Ето списък с новостите в последната версия на програмата:

 • Оптимизация на напречните сечения при оразмеряване на стоманени конструкции.
 • Оразмеряване на редуктор за стоманобетонни елементи (ядро).
 • Опция за бърза инсталация на нова версия на Tower върху съществуващо локално копие или клиентска инсталация. Тази инсталация не изисква въвеждане на инсталационен номер или директория за инсталиране и запазва съществуващите параметри и настройки.
 • Приблизително изчисляване на количествата необходима или вложена армировъчна стомана.
 • Функция за сортиране на реда на блоковете в записката.
 • Разработен е нов тип „вълшебник“ за въвеждане на натоварвания по криви повърхнини.
 • Добавена е нова функция за задаване на множители на коравините на опорите, използвайки този тип множители е възможно да зададете различно поведение на опорите за статично и сеизмично натоварване.
 • Има възможност за увеличаване на размера на иконите в лентата с инструменти. Дадена е възможност за три размера на иконите (100%, 150% и 200%). Увеличаването на иконите влияе и на другите елементи в лентата с инструменти.
 • В инструмента за контрол на продънването на фундаментни плочи е включена възможността да се извади от продънващата сила реакцията на земната основа.
 • Добавена е възможност за автоматично генериране на SRSS комбинация и зареждане на запазените в хранилището комбинации, след провеждане на сеизмичен анализ.
 • Добавени са две нови влияния за сечение в плоча Mn +/- |Mns| и Ms +/- |Mns|
 • При оразмеряването на стоманени сечения (EC3 EN) се дава възможност на потребителя да избере една от двете опции за изчисление на коефициента на загуба на устойчивост (точки 6.3.2.2 или 6.3.2.3 от EC 1993-1
 • При оразмеряването на стоманени сечения (EC3 EN) е добавена опция потребителя да въведе ръчно еластичния критичен момент- Mcr
 • При оразмеряването на стени на срязване (единично сечение) е добавена опция за въвеждане на коефициенти, завишаващи огъващия момент и срязващата сила.
 • Когато е взет под внимание усукващия момент, (включена е отметката “ Mxy”), в справката се съдържат стойностите на моментите Mxy, M1 и М2. При избиране на армировка в греди е включена възможността за избиране на допълнителна армировка „Аак“, освен основната армировка в сегментите Аа1-Аа4
 • При оразмеряване на стоманобетонни сечения за поемане на срязващи усилия в записката се изписва и стойността на Vrd, max (максималната срязваща сила, която може да поеме сечението с натисков диагонал под ъгъл 45 градуса).
 • Повишен е броя на автоматично генерираните товарни комбинации (от 1024 на 32768) и е повишен лимита на използваните комбинации за оразмеряване на стоманени и дървени сечения (от 5000 на 32768)
 • Подобрен е вида на потребителския интерфейс в случай, че шрифтовете са увеличени от настройките на Windows.
 • Паралелното изпълнение на задачи (мултипроцесорно решение) е въведено за още няколко функции.
 • Оптимизация и ускорение на процесите при решаване (по-бързо формиране на матрицата на коравина и изчисление на силите). Оптимизацията се отразява и на по-бързата смяна на товарните състояния в модула за обработка на резултатите.
 • В командата „Офсет“ се запаметява последно използваната стойност на „офсет-ното“ разстояние. Добавена е възможност за запазване на оригиналния елемент.
 • Въведена е възможност за опресняване на блокове от записката, не само с оригинално използваните настройки, но и с текущо избрани параметри. За тази функция е добавена нова икона в менюто, която извиква диалогов прозорец за настройка на графичния блок.
 • В менюто за избиране на армировка в прътови елементи е въведена котировъчна линия, която показва разстоянието между редовете армировка.
 • Въведена е възможност за промяна на броя знаци след запетаята на числата, показващи разстоянията между спомагателните оси.
 • В експорта на текстовата справка към Excel е въведен избор за формат на числата – като числова стойност или като текст.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.