Семинар на тема: „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“ в град Варна

Триизмерен модел

На 27.03.2019г. /сряда/ от 09:00ч. в гр.Варна ще се проведе целодневен семинар на тема:
Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение
с лектор: инж. Веселин Първанов
Начален час на регистрация: 09:00ч.
Място: гр.Варна, зала „Голдън Тюлип“ в х-л Голдън Тюлип Варна, на адрес гр.Варна, бул.Христо Ботев №3А
Предварителна регистрация: задължителна чрез попълването на онлайн-форма
Краен срок за регистрация: 25.03.2019г., 23:59 часа

ПРОГРАМА
Първи пример – монолитна конструкция. Сеизмичните усилия се поемат от рамки и шайби. (разглежда се детайлно в първите три модула)

1. Създаване на изчислителен модел – допустими уедрявания и опростявания на конструкцията. Основни правила и препоръки при моделирането на строителни конструкции.

2. Автоматизиран избор на коефициента на поведение (реагиране).

3. Автоматизирана проверка за регулярност в план – дали конструкцията притежава минималната усуквателна коравина. (еox ≤ 0,30 rx и rx ≥ ls , еoy ≤ 0,30 ry и ry ≥ ls ) Изисква се съгласно НПССЗР/2012 и Еврокод 8.

4. Отчитане на случайният ексцентрицитет при сеизмично решение. Изисква се съгласно Еврокод 8.

5. Комбинации на усилията от сеизмичното решение – CQC (SRSS) по форми, SRSS – по направление. SRSS MAX – комбинация. Динамично товари!

6. Модален анализ – допълнителни опции. 3D модели на сеизмичното въздействие.

7. Особености при моделиране на конструкцията за поемане на сеизмично натоварване. Редуциране на огъвателната коравина на етажната плоча (греда) при сеизмично решение.

8. Провисване – еластични деформации – оценка на очакваните реални провисвания.

9. Нормативи за оразмеряване на стоманобетонни конструкции в Tower. Оразмеряване на плоча, греда и колона. Интеракционни диаграми нов интерфейс. Нов, много по-интуитивен интерфейс за избиране на армировка в греди.

10. Изчисляване на провисване с отчитане на вложената армировка в плочата и гредата (реално очаквано провисване). Изчисляване за пукнатини.

11. Оразмеряване на продънване на етажна и фундаментна при колона, и под ръб на шайба!

12. Сеизмично решение. Спектри на реагиране. Статично еквивалентно натоварване по EC8.

13. Оразмерителни комбинации.

14. Автоматизиран контрол на преместването от земетръс и проверка на P-Δ.

15. Оразмеряване на рамковата конструкция. Резултати, получени на база на статическите усилия. Автоматизирана капацитивна процедура в Tower 8 expert.

16. Капацитивно оразмеряване на шайби съгласно EC8 с инструментите на TOWER.

17. Оразмеряване на свързани шайби в ядро. Използване на новите функции.

18. Автоматично обновяване на записката след промяна в модела.

19. Запазване във отделен файл на резултатите от извършените оразмерявания и бързо достигане до тях.

20. Експорт и изчертаване на армировки в Armcad

Втори пример: Стоманена конструкция. (разглежда се в четвъртия модул)

1. Моделиране на стоманена конструкция. Особености при моделиране.

2. Определяне на критичен еластичен момент, с Tower. Значение на коефициентите C1, C2, C3 при решаване на устойчивост.

3. Подходящо разделяне на елементите.

4. Експорт към графична програма Metal Studio.

Дискусия по въпроси поставени от курсистите.
Участниците получават:

– Лекционния материал от семинара -125 стр. в pdf формат, систематизирана информация по темите.

– Разгледаните модели.

– Моделите са записани и във формата на демо версията на програмата, така че да могат да бъдат разглеждани, с резултатите от колеги които нямат Tower 8.

Организация на времето:
Модул Интервал Времетраене
Регистрация 9:00-9:30  30 мин
Първи модул 9:30-11:00  90 мин
Почивка 11:00-11:15  15 мин
Втори модул  11:15-12:45  90 мин
Обедна почивка 12:45-13:45  60 мин
Трети модул 13:45-15:15  90 мин
Почивка  15:15-15:30  15 мин
Четвърти модул и дискусия по поставените от

участниците въпроси

15:30-17:00  90 мин

 

3 thoughts on “Семинар на тема: „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“ в град Варна

  1. Семинара беше много полезен, благодаря! Имам проблем, че не мога да изтегля презентацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.