Семинар на тема: Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Tower 8.5 Expert

На 15 май /сряда/ от 9:00 ч до 17:00 ч зала №1 на КИИП РК Пловдия, ще се проведе семинар на тема „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8.5 expert“.

Лектор на събитието ще бъде инж. Веселин Първанов, управител и главен инженер на Авега Инженеринг. Повече от 20 години е официален представител на Radimpex за България.

ПРОГРАМА

 1. Нови функции във версия 8.5.
 2. Създаване на изчислителен модел – допустими уедрявания и опростявания на  конструкцията. Импорт и експорт на IFC и SAF файл.
 3. Основни правила и препоръки при моделирането на строителни конструкции.
 4. Коравина (реалистична) на стоманобетонните елементи и отчитането и в модела.
 5. Провисване – еластични деформации – оценка на очакваните реални провисвания.
 6. Изчисляване на провисване с отчитане на вложената армировка в плочата и гредата (реално очаквано провисване). Изчисляване за пукнатини.
 7. Продънване на фундаментна плоча с приспадане на реакцията! Продънване при ръб на стена!
 8. Дефиниране на фиктивни гранични условия в равнинни елементи. Дублиране на възлите на МКЕ, в зоните където не желаем стойностите да се осредняват. Важно при оразмеряване на шайби и щурцове и продънване с усилия от плочата.
 9. Винклеров модел за основи. Корекция на винклеровата константа при сеизмично решение. Модел с полупространство. Модел на полуспространство с пилоти.
 10. Проверка за регулярност в план – дали конструкцията притежава минималната усуквателна коравина. (еox ≤ 0,30 rx   и   rx ≥ ls , еoy ≤ 0,30 ry   и   ry ≥ ls ) Изисква се  съгласно НПССЗР/2012 и Еврокод 8.
 11. Сеизмично решение.
 12. Оразмерителни комбинации. Автоматично зареждане на комбинациите.
 13. Автоматизиран контрол на преместването от земетръс и проверка на P-Δ.
 14. Автоматично изчисляване на изкълчвателната дължина на колони.
 15. Капацитивно оразмеряване на шайби съгласно EC8.
 16. Автоматизирано оразмеряване на свързани шайби в ядро.
 17. Нелинейно решение при сеизмично натоварване! Изключване на опън под фундамент. Елементи работещи на само на опън.
 18. Създаване на армировъчни планове с ArmCAD 7.
 19. Моделиране на стоманена конструкция. Особености при моделиране.
 20. Определяне на критичен еластичен момент, или директно въвеждане. Значение на коефициентите C1, C2, C3 при проверка на устойчивост.
 21. Оразмеряване с използване на основен метод (6.3.2.2) или горещовалцовани или еквивалентни сечения (6.3.2.3)
 22. Подходящо разделяне на елементите.
 23. Създаване на производствени чертежи (КМД) с Metal Studio.
 24. Съпоставка на резултатите, включително общ разход на стомана за еднофамилна жилищна сграда, проектирана съгласно еврокод и съгласно националните норми.
 25. Дискусия по въпроси поставени от курсистите.

Участниците получават:

 • Лекционния материал от семинара 125 стр. в pdf формат, систематизирана информация по темите.
 • Разгледаните изчислителни модели в семинара.
 • Моделите са записани и във формата на демо версията на програмата, така че да могат да бъдат разглеждани, с резултатите от колеги които нямат tower 8.

Предварително записване до изчерпване на местата на телефони: 032 / 681 006 или на e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.