Семинар на тема: Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Tower 8 expert

3D моделиране на строителни конструкции

Поради огромния интерес към събитието на 3-ти декември и запълване на капацитета отново отваряме дата за семинара.

На 5 декември /четвъртък/ от 9:00 ч до 17:00 ч залата на КИИП РК София – град, бул. „Александър Стамболийски“ №51, етаж 2 ще се проведе семинар на тема „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8 expert“.

Лектор на събитието ще бъде инж. Веселин Първанов, управител и главен инженер на Авега Инженеринг. Повече от 20 години е официален представител на Radimpex за България.

ПРОГРАМА

Първи пример – монолитна конструкция.

(разглежда се в първите три модула)

 1. Нови функции, и подобрения в интерфейса във версия 8.2.
 2. Създаване на изчислителен модел – допустими уедрявания и опростявания на конструкцията. Основни правила и препоръки при моделирането на строителни конструкции.
 3. Коравина (реална) на стоманобетонните елементи и отчитането и в модела.
 4. Провисване – еластични деформации – оценка на очакваните реални провисвания.
 5. Изчисляване на провисване с отчитане на вложената армировка в плочата и гредата (реално очаквано провисване). Изчисляване за пукнатини.
 6. Продънване на фундаментна плоча с приспадане на реакцията! Продънване при ръб на стена!
 7. Дефиниране на фиктивни гранични условия в равнинни елементи. Дублиране на възлите на МКЕ, в зоните където не желаем стойностите да се осредняват. Важно при оразмеряване на шайби и щурцове и продънване с усилия от плочата.
 8. Винклеров модел за основи. Корекция на винклеровата константа при сеизмично решение. Модел с полупространство.
 9. Проверка за регулярност в план – дали конструкцията притежава минималната усуквателна коравина. (еox ≤ 0,30 rx и rx ≥ ls , еoy ≤ 0,30 ry и ry ≥ ls ) Изисква се съгласно НПССЗР/2012 и Еврокод 8.
 10. Отчитане на случайният ексцентрицитет при сеизмично решение.
 11. Сеизмично решение. Спектри на реагиране.
 12. Оразмерителни комбинации. Автоматично зареждане на комбинациите.
 13. Автоматизиран контрол на преместването от земетръс и проверка на P-Δ.
 14. Оразмеряване на рамковата конструкция с автоматизирана капацитивна процедура в Tower 8 expert.
 15. Автоматично изчисляване на изкълчвателната дължина на колони.
 16. Капацитивно оразмеряване на шайби съгласно EC8.
 17. Автоматизирано оразмеряване на свързани шайби в ядро.
 18. Автоматично обновяване на записката след промяна в модела.
 19. Запазване в отделен файл на резултатите от извършените оразмерявания и бързо достигане до тях.
 20. Създаване на армировъчни планове с Armcad 6.

Втори пример: Стоманена конструкция

(разглежда се в четвъртия модул)

 1. Моделиране на стоманена конструкция. Особености при моделиране.
 2. Определяне на критичен еластичен момент, или директно въвеждане. Значение на коефициентите C1, C2, C3 при проверка на устойчивост.
 3. Оразмераване с използване на основен метод (6.3.2.2) или горещовалцовани или еквивалентни сечения (6.3.2.3)
 4. Подходящо разделяне на елементите.
 5. Автоматизирана оптимизация на избраните напречни сечения.
 6. Създаване на производствени чертежи (КМД) с Metal Studio.
 7. Дискусия по въпроси поставени от курсистите.

Участниците получават:

 • Лекционния материал от семинара 125 стр. в pdf формат, систематизирана информация по темите.
 • Разгледаните изчислителни модели в семинара.

Организация на времето:

Регистрация 9.00 – 9.30 30 мин.
Първи модул 9.30 – 11.00 90 мин.
Кафе пауза 11.00 – 11.15 15 мин.
Втори модул 11.15 – 12.45 90 мин.
Обедна почивка 12.45 – 13.45 60 мин.
Трети модул 13.45 – 15.15 90 мин.
Кафе пауза 15.15 –15.30 15 мин.
Четвърти модул 15.30 – 17.00 90 мин.

Предварително записване до изчерпване на местата на телефони: 02 851 82 41, 02 851 82 42, GSM: 0884 705 757, 0896 686 101 или на e-mail: office@kiip-sofia.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.