Нови функции в Tower 8- част 2

Интеракционна диаграма в греди и колони. Tower 8.

Както по-рано през деня обявихме – задава се нова версия на програмата Tower. Ето и втората част от списъка с новите функции в програмата:

5. Модален и сеизмичен анализ

5.1 Сеимичен анализ – Метод на хоризонталните сили, съгласно Еврокод 8.
5.2 Възможност за групиране на сеизмични записи, които да се използват за динамичния анализ.
6. Обработка на резултатите от изчислението.
6.1 Бърз избор на резултати за показване. „Бързи раздели“ за незабавна промяна на видимите резултати в долната част на главния 2D изглед.
6.2 Резултати в сечение [РВС] в повърхностни обекти – добавена е опция за тяхното запазване в модела.
6.3 Добавена е нова команда за манипулиране на резултатите в сечение в повърхностните елементи. Тази команда дава възможност за визуализация на всички създадени [РВС], промяна на типа, промяна на неговата
ширина, местоположение (2D изглед) и изтриване.
6.4* Възможност за показване на резултати в редуктор за меродавно товарно състояние.
6.5 При полупространствен анализ е добавена възможност за показване на съответния коефициент на леглото (Винклерова константа) K (въз основа на съотношението напрежение – деформация).
6.6 В текстовата справка за прътовите елементи е добавена опция за групиране на избрани прътови елементи във възел и показва възловото натоварване със съответната схема.
6.7 В командата за автоматизирано създаване на справки за групи обекти е добавена възможност за коригиране на видимостта и характеристиките на справката за всяка група, поотделно.
6.8 Номерацията на възлите се показват в точковите опори, дори ако точковата опора не принадлежи към плоча.
6.9 Добавена е команда за търсене на обекти, като е възможно да се открие обект по неговата позиция.

Създаване на проектна документация

6.10 Добавена е опция за промяна на размера на текста в графичните блокове в записката.

6.11 Добавена е опция за дефиниране на Долния колонтитул на записката (има същия начин за дефиниране, както на Горния колонтитул, но с независим външен вид и съдържание).
6.12 Добавени са няколко нови автоматични текстове за показване в горния и долния колонтитул в записката. Тези автоматични текстове включват всички данни за проекта – Заглавие, Обект, Местоположение, Инвеститор, Проектант.
6.13 Автоматично регулируеми шрифтове за определени текстови записки.
6.14 Опция за задаване на цветове на границите на таблиците.
6.15 Вмъкнат текстов блок може да бъде настроен в режим портрет.
6.16 Възможно е експортиране на текстови записки към формат Excel.
6.17 Променен e начинa за дефиниране на „Графичен блок“. (Едно кликване за първи ъгъл, второ кликване за втори ъгъл и трето кликване за да поставите блока на желаната позиция)
6.18 Автоматично обновяване на записката след промяна в модела. Има три основни функции в тази опция:
1) Показване на състоянието на синхронизираните блоковете от записката. Блокът е синхронизиран с текущия модел или остарял поради някои промени в модела.
2) Автоматична замяна на остарели блокове (единични или група, въз основа на избора на потребителя) с нови.
3) Връщане на експортирания графичен блок към точния изглед в модула „Обработване на резултати“.
Освен тези автоматизирани операции с графичните блокове, се изпълнява и автоматизирано обновяване на текстови справки.

Динамичен анализ

6.19 Възможен е анализ на въздействията в напречните сечения на повърхнинните елементи от динамични и подвижни товари (M, T или N – сили в сечения на стени, например).
6.20 В „Time history” – анализа е възможно получаване на стойности на нови резултати: абсолютна скорост; абсолютно ускорение; скорост и ускорение в посока – X, Y и Z.
6.21 Справка със стойности за всички резултати от „Time history” – анализа.

Изчисляване на изкълчвателна (ефективна) дължина

6.22 Изчисление на изкълчвателна дължина. Програмата изпълнява няколко различни проверки, основани на приблизителни процедури от Еврокод 2, Еврокод 3 ENV Annex E и други. Програмата изчислява ефективната дължина за укрепен или неукрепен елемент.

7. Оразмеряване на стоманобетон

7.1 Добавена е възможност потребителя сам да определя деформациите на бетона при достигане на максимална якост и граничната деформация на бетона.
7.2 В менюто за автоматично генериране на комбинации е добавена опцията за „съединяване“ на товарни състояния. Чрез нея две товарни състояния се представят като едно и също и са с еднакви коефициенти, когато участват в комбинация.
7.3 Подобрен интерфейс за избиране на армировка и визуализация на избраната армировка. Потребителя може да филтрира, дали да вижда армировката само в едното направление, само в другото, или и в двете.
7.4 Резултатите от проверката за продънване на плоча се запазват във файла.
7.5 Проверка за продънване при край на плоча.
7.6 Нов, много по-интуитивен интерфейс за избиране на армировка в греди.

7.7 Подобрена интеракционна диаграма в греди и колони. Потребителят може да изчертае линия или точки в интеракционната диаграма със съответни „координати“. Показват се характерни координати на точки от интеракционната диаграма.

7.8 Разработена е нова команда, даваща възможност за бърз преглед на вече оразмерените стоманобетонни сетени, както и бъз достъп до местоположението им в 2D изглед.
7.9* Оразмеряване на стоманобетоони елементи за всеки отделен етап на строителството (при модели с „етапи на строежа“)
7.10* Оразмеряване на редуктор от бетонни стени или колони. (Автоматизирано оразмеряване на „ядро“)

8. Оразмеряване на стоманени конструкции.

8.1 Подобрение във функцията контрол на напреженията. Добавена е възможност за контрол на напреженията за отслабено сечение, натоварено с опън/натиск. Добавена е проверка за стройността на всеки елемент.
8.2 В калкулатора за оразмеряване на стоманени сечения е добавена опция за запазване на входните данни като е възможно същите да бъдат използвани по-късно.
8.3* Оптимизиране на напречното сечение. Автоматично ще се избира оптималното напречно сечение за даден стоманен елемент, спрямо разрезните му усилия.

9. Оразмеряване на дървени конструкции.

9.1 В калкулатора за оразмеряване на дървени сечения е добавена опция за запазване на входните данни, като е възможно същите да бъдат използвани по-късно.

*Отбелязаните функции са в процес на тестване и няма да бъдат налични в първия билд на Tower 8

Повече информация за цените за нови клиенти и за ъпгрейд от предишни версии може да намерите в ценовата ни листа

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.