Семинар на тема: „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8 expert“ в град София

На 3 декември /вторник/ от 9,00 до 17,00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ №51, етаж 2 ще се проведе семинар на тема „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Тower 8 expert“.

Семинар на тема: „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“ в град Стара Загора

На 25.09.2019г. /сряда/ от 09:30ч. в гр. Стара Загора ще се проведе целодневен семинар на тема: Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции […]

Семинар на тема: „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“ в град Велико Търново

На 06.06.2019г. /четвъртък/ от 09:30ч. в гр. Велико Търново ще се проведе целодневен семинар на тема: Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции […]